Ίσια δόντια σε 6 μήνες.

Πως; Με τη θεραπεία με αόρατους νάρθηκες.

Με τη χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης σε υπολογιστή, παρουσιάζεται ένα πλάνο θεραπείας. Στη συνέχεια, κατασκευάζεται μια σειρά από διάφανους νάρθηκες ειδικά για τα δόντια σας ώστε να μετακινούνται λίγο-λίγο.

Ο νάρθηκας θα αλλάζεται περίπου κάθε δύο εβδομάδες και στη συνέχεια θα τον αντικαθιστάτε με τον επόμενο στη σειρά, έτσι ώστε τα δόντια να μετακινούνται προοδευτικά προς την τελική θέση.

Οι νάρθηκες μετακινούν τα δόντια μέσω μιας σειράς προσεκτικά ελεγχόμενων κινήσεων. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά σιδεράκια, ελέγχει την ποσότητα της κίνησης του κάθε νάρθηκα, καθώς και το χρονικό σημείο της κίνησης.

Επομένως, σε κάθε στάδιο, μόνο ορισμένα δόντια μπορούν να κινηθούν, ακολουθώντας το πλάνο θεραπείας για το συγκεκριμένο στάδιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αποδοτικό σύστημα εφαρμογής των δυνάμεων.

Και ναι, μέσα σε 6 μήνες μπορείτε να έχετε ίσια δόντια.

Similar blogs